Diplom till Klippan och Helsingborg VS

2018 år bästa kostnadsställe ”Tillväxt i procent” går till ”Prenad Klippan VS”

3:e plats ”Prenad Helsingborg”  Stort GRATTIS!