CCTV vad är det?

Sedan någon tid har Helsingborgsavdelningen anställt en specialist med mer än 25 års erfarenhet inom CCTV, dvs kamerabevakning.
Peter Björklund, som vår projektledare heter, har mångårig erfarenhet av CCTV och har stor kunskap i hur man bäst gör för att bevaka/övervaka med hjälp av kameror.Peter är behjälplig i hela Prenad och Bravida och står till tjänst med sin kompetens på alla våra kontor.

Just nu jobbar han som bäst med Helsingborg C och Terminalen Helsingborg, det som i dagligt tal kallas Knutpunkten. Men det är inte bara stora projekt som utmanar honom, han hittar gärna lösningar för privatpersoner och små företag som behöver hjälp med bevakning. Man når honom enklast via mail till peter.bjorklund@prenad.se, välkommen att höra av Er!