BRF Grönskan, Halmstad

Prenad, Halmstad har fått PEABs förtroende att utföra EL-installationerna till 34 lägenheter i Halmstad.
Lägenheterna planeras stå färdiga hösten 2020.