Skip to main content

Prenad Båstad

Serviceledare el – Daniel Svenson
Serviceledare vs-service – Peter Råstock 
Avdelningschef vs-entreprenad – Joakim Rosenqvist
Vi finns på Företagsbyn Båstad.

Lokala kontor ger starka och långsiktiga relationer

Vi på Prenad tror på att närhet skapar starka och långsiktiga relationer. Trots de korta avstånden i Skåneregionen har vi därför valt att behålla våra lokala kontor för att alltid finnas nära våra kunder. Detta gör att vi har stor lokalkännedom och förutsättningar för långsiktiga relationer mellan kunder och personal. De korta avstånden gör också att vi inte har några tydliga gränser för kontorens geografiska arbetsområden utan personal från alla kontor kan verka över hela regionen beroende på kontorens belastning eller specialkompetenser.


El


Värme och sanitet

Serviceledare

Avdelningschef
Joakim Rosenqvist
042-16 74 21
Joakim.rosenqvist@prenad.se

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.