Välkommen till Prenad Båstad

Här är Billy Lee Serviceledare EL och Serviceledare VS är Peter Råstock och vi finns på Företagsbyn Båstad.

För kontakt uppgifter se nedan.Värme och sanitet

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern