Hotell i Ängelholm

EEAB-EL/Prenad AB i Ängelholm har fått förtroendet att utföra de elektriska installationerna av Hotell 57

Brf Aromabacken

EEAB-EL/Prenad AB i Ängelholm och VS/Prenad AB Helsingborg har fått förtroendet att utföra de elektriska