Skip to main content

Välkommen till Prenad Åstorp

Här är Håkan Sävström och Fredrik Berg serviceledare för EL.

Prenad huserar på Persbogatan 2.

För kontaktuppgifter se nedan.Värme och sanitet

  • Vid behov av VS, kontakta Prenad Klippan, tel 0435-140 10

Administratör/Ekonomi

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.