Välkommen till Prenad Åstorp

Här är Håkan Sävström serviceledare för EL och på VS är Andreas Johansson Servicechef.

Prenad huserar på Persbogatan 2.

För kontaktuppgifter se nedan.Värme och sanitet


Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö

Region Vänern