Välkommen till Prenad Ängelholm 

Här är Fredrik Selander avdelningschef för El och avdelningschef för VS är Andreas Johansson.

Prenad EL huserar på Nybrovägen 10 och VS på Lagegatan 22.

För kontaktuppgifter se nedan. Värme och sanitet

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.

Region Prenad

Region Malmö