Skip to main content

Prenad Ängelholm 

Vi har fokus på el, värme och sanitet

Avdelningschef för el – Fredrik Selander
Avdelningschef för vs – Andreas Johansson

Lokala kontor ger starka och långsiktiga relationer

Vi på Prenad tror på att närhet skapar starka och långsiktiga relationer. Trots de korta avstånden i Skåneregionen har vi därför valt att behålla våra lokala kontor för att alltid finnas nära våra kunder. Detta gör att vi har stor lokalkännedom och förutsättningar för långsiktiga relationer mellan kunder och personal. De korta avstånden gör också att vi inte har några tydliga gränser för kontorens geografiska arbetsområden utan personal från alla kontor kan verka över hela regionen beroende på kontorens belastning eller specialkompetenser.


El

Avdelningschef

Projektledare

Servicechef
Serviceledare
Patrik Persson

Kontaktperson
Camilla Hagberg Sunesson


Värme och sanitet

Avdelningschef
Projektledare
Projektledare
Kontaktperson
Kontaktperson Service

Kontaktperson Entreprenad
Martina Ribbing

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar. Prenad finns tillgängliga dygnet runt.