Norra station i Hässleholm

Nära 3 000 kvadratmeter kontorslokaler med utrymmen för teknik, förråd med mera byggs nu på Norra stationsområdet i Hässleholm. Prenad i Perstorp står för alla elinstallationer inklusive kraft, belysning, tele och larm i det nya inslaget.

Arbetet utförs åt John Svensson Byggnadsfirma AB, har ett ordervärde på 3,9 miljoner kronor och ska stå klart i december 2017. Norra stationsområdet är mötesplatsen för utbildning, forskning och företagande i centrala Hässleholm.