Skip to main content

Agneta får det gjort

Agneta på Prenad

Med inställningen att utan engagemang kommer man ingenstans, att man måste få ta ansvar och ha roligt går hon till jobbet på Prenad. Agneta Svensson är administratör för filialen i Svalöv och sedan i oktober även för Solar Energy.

En utvecklande roll i en tillåtande företagskultur

Under de två år Agneta arbetat på Prenad har rollen utökats en hel del. Hon började som administratör bara för Svalöv, men utökade snart med att bli ett stöd till regionens försäljningschef Tony Ståhl. Genom att bli utsedd till en BraUser blev Agneta del av det nätverk erfarna administratörer som ständigt tar del av, och delar med sig av, nyheter och löpande förbättringar i bolagets digitala arbetssätt. Nyligen axlade Agneta även ansvaret som administratör även för Solar Energy.

– Det är verkligen en utvecklade roll jag fått, säger Agneta och fortsätter med att lyfta de prestationer hon är mest stolt över att kunna bidra till – BraUser. Uppdraget är så roligt, vi är ett bra litet gäng som aktivt jobbar framåt för att utveckla, förbättra och ge stöd till alla de över 100 administratörer som finns inom Division syd.

Agneta ser positivt på Prenads företagskultur och menar att företaget verkligen värnar om sina anställda, främjar deras utveckling och lyssnar på deras idéer. Hon betonar också det positiva med att företaget ligger i framkant både digitalt och miljömässigt.

Ett viktigt och uppskattat stöd till hela avdelningen

Den viktigaste arbetsuppgiften är fakturering och alla rutiner kring det. Agneta är ute på avdelningar och lär ut hur man ska göra, till exempel vid nyanställningar. Mycket handlar om att hålla koll på att projekt är rätt upplagda, ROT/RUT-ansökningar, kundfakturor och det blir många ekonomiska rapporter till stöd för avdelningar.

I rollen som administratör är det också Agneta som har hand om växeln, hon registrerar anställningsavtal och arbetstider, administrerar utbildningar, uppdaterar system, beställer arbetskläder, kontorsmaterial och mobiler samt ser till att medarbetarna får en paus med rykande färskt kaffe och ofta en hembakad kaka under arbetsdagen.

– Jag arbetar som ett stöd för hela avdelningen. Det jag kan göra gör jag och där det behövs hjälp rycker jag in, förklarar Agneta.

Agneta är en mycket engagerad och uppskattad medarbetare som ”får det gjort”.

En typisk arbetsdag finns inte

Att planen för arbetsdagen sällan håller eftersom det ofta dyker upp något som måste lösas stör inte Agneta det minsta. Kanske har någon blivit sjuk och då är det bara att anpassa sig och fixa det som har högst prioritet. Här är Agneta lugnet själv och hon älskar variationen av både arbetsuppgifter och arbetsdagar.

På frågan om vad som inspirerar Agneta i arbetet svarar hon utan betänketid att det är kollegorna och att man får göra skillnad när man hjälper andra människor. Kollegorna är också de bästa mentorerna för medarbetarnas professionella utveckling enligt henne då hon upplever att kunskapen är stor inom bolaget.

Framåt ser Agneta en fortsatt spännande utveckling av BraUser och fler samarbeten mellan olika Prenadkontor. Detta för att tydligare jobba mot samma mål och att kunna stötta varandra i allt.

– Jag känner att jag är på rätt plats och i rätt roll här på Prenad och önskar bara få lov att fortsätta vara den som hjälper till där det behövs, avslutar Agneta.