Lokal service med stora resurser

Prenad finns nära kunderna i Sydsverige och är en av de ledande i regionen inom el och VS. Samtidigt har vi storföretagets resurser genom moderbolaget Bravida – Nordens största totalleverantör inom installation och service för fastigheter.

Kontakta oss

Prenad installerar och servar åt företag och privatpersoner

Stora totallösningar eller heminstallationer. Långtidsprojekt eller akututryckningar dygnet runt. Prenad finns på tolv lokalkontor över hela Skåne samt i Halmstad och Karlstad.

Allt från jätteprojekt till hushåll

Malmö Arena och Campus Helsingborg. Småföretag och bostadsrättsföreningar. Prenad har inga gränser för storleken på installationsarbeten och serviceuppdrag inom el, VS och säkerhet i Skåneregionen.

Ett samlat grepp om installationer och service

Vi projekterar, planerar och installerar med tanke på service och underhåll redan från början: en billig försäkring mot driftstörningar i framtiden.

Mer om Prenad