Lidl i Åstorp

För RO-gruppen utför Prenad Klippan VS en om- och tillbyggnad av Lidlbutik i Åstorp. Projektet

Vikenskolan Höganäs

Prenad Helsingborg har fått förtroendet att utföra El-& teleinstallationer på nya Vikenskolan åt Byggmästar´n i

Brf.Sågcrona

BAB Byggtjänst kommer att uppföra 28 st. radhus fördelat på två fastigheter med 6 resp.