Prenad
Trelleborg
Det behövdes lite ny konst på väggarna
Det behövdes lite ny konst på väggarna
Prenad Trelleborg
  Trelleborg | Liljeborgsgatan 7 | 231 52 Trelleborg | 0410-577 00 | 0410-160 90
Patric Halldén        Välkomna till Prenad i Trelleborg!

hälsar avdelningschef Patric Halldén, som även jobbar som projektledare.

- Mig når du på 073-633 77 01 eller mail: patric.hallden@prenad.se

Mattias Björk        Serviceledare-el

Mattias Björk, 
073-633 77 04 
mail: mattias.bjork@prenad.se

Sydsveriges finaste hamn!
Gislövs Hamn

Prenad utför diverse servicearbete i Gislövshamn.
Värmeslinga

Ingen risk för istappar på Trelleborg ABs äldsta byggnad!
Värmeslingor i hängrännor monterade av  Ola Petersson

Nu händer det mycket i vår Hamn
Hamnen

Nu börjar det hända mycket i Trelleborgshamn.