Julivallen Höganäs

För BAB Byggtjänst uppför Prenad Perstorp nybyggnad av 29 radhus i 6 huskroppar. Radhusen har